Từ thông điệp của văn bản đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn ngắn (không quá 01 trang giấy thi) bày tỏ suy nghĩ của bản thân về ý kiến: “Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Đôi môi hé mở thu nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng ban trao, tâm hồn mới ngập tràn vui sướng”.

Giải thích:

+ Giải thích: Bằng cách nói hình ảnh, ý kiến khẳng định giá trị của sự cho đi, chia sẻ yêu thương, từ đó, đề nghị một lẽ sống đẹp của con người giữa cuộc đời.

+ Bày tỏ suy nghĩ của bản thân: Chấp nhận những suy nghĩ khác nhau của thí sinh, song phải là những suy nghĩ tích cực, có sức thuyết phục. Sau đây là một đề xuất:

Cuộc sống là một quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng, các mối quan hệ được thiết lập tốt đẹp hơn như đời sống biển Ga - li – lê.

Sống biết cho nhiều hơn là nhận, sống biết sẻ chia yêu thương sẽ làm cho tâm hồn của cả người ban trao và người đón nhận hạnh phúc.

Có nhiều mức độ của sự ban trao: chia sẻ, thấu hiểu, cống hiến, hi sinh…

+ Mở rộng:

Trao tặng cho ai điều gì đã là đáng quý nhưng cái đáng trọng hơn còn là cách trao tặng.

Phê phán những người chỉ giữ cho riêng mình hoặc những kẻ thờ ơ trước sự trao tặng hay kẻ thụ động đón nhận sự trao tặng để làm đầy cuộc sống của bản thân.

+ Bài học: Cần biết trân trọng giá trị của những điều mà mình đón nhận được cũng như luôn phải biết cho đi để cuộc sống tràn đầy tình yêu thương.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 Chuyên (CT) 18-19 - Nam Định - MĐ 7043