Số phức liên hợp của số phức \(z=(2-3 i)(4+i)\)\(\bar{z}=a+b i\). Khi đó \(a+b\) bằng

A.

-21

B.

1

C.

21

D.

-1

Giải thích:

Ta có \(z=(2-3 i)(4+i)=8+2 i-12 i-3 i^{2}=11-10 i\).

\(\Rightarrow \bar{z}=11+10 i=a+b i\). Do đó \(a=11, b=10 \Rightarrow a+b=11+10=21\).

Chon C.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Phan Đình Phùng - Đề thi thử THPTQG (CT) 20-21 - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình - MĐ 5530