Đặt điện áp xoay chiều \(\mathrm{u}=100 \sqrt{2} \cos 100 \pi \mathrm{t}(\mathrm{V})\) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở \(\mathrm{R}=50 \Omega\) cuộn cảm thuần \(\mathrm{L}=\frac{\sqrt{3}}{\pi}(\mathrm{H})\) và tụ điện có điện dung \(\mathrm{C}=\frac{2 \cdot 10^{-4}}{\pi \sqrt{3}}(\mathrm{~F})\). Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là

A.

\(\sqrt{2} \mathrm{~A}\)

B.

\(2 \mathrm{~A}\)

C.

\(1 \mathrm{~A}\)

D.

\(2 \sqrt{2} \mathrm{~A}\)

Giải thích:

Phương pháp:

Công thức tính dung kháng, cảm kháng và tổng trở: \(\left\{\begin{array}{l}Z_{C}=\frac{1}{\omega C} \\ Z_{L}=\omega L \\ Z=\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}\end{array}\right.\)

Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch : \(I=\frac{U}{Z}\)

Cách giải:

Dung kháng của tụ điện : \(Z_{C}=\frac{1}{\omega C}=\frac{1}{100 \pi \cdot \frac{2 \cdot 10^{-4}}{\pi \sqrt{3}}}=50 \sqrt{3} \Omega\)

Cảm kháng của cuộn dây: \(Z_{L}=\omega L=100 \pi \cdot \frac{\sqrt{3}}{\pi}=100 \sqrt{3} \Omega\)

Tổng trở: \(Z=\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}=\sqrt{50^{2}+(100 \sqrt{3}-50 \sqrt{3})^{2}}=100 \Omega\)

Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch: \(I=\frac{U}{Z}=\frac{100}{100}=1 \mathrm{~A}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lí Thái Tổ - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Bắc Ninh- MĐ 6886