Ngành chăn nuôi gia súc ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh chủ yếu nào dưới đây để phát triển?

A.

Khí hậu thích hợp và điều kiện chăn thả trong rừng thuận lợi

B.

Thị trường tiêu thụ rộng lớn từ vùng Đồng bằng sông Hồng

C.

Có nguồn thức ăn từ các đồng cỏ và hoa màu lương thực dành cho chăn nuôi được đảm bảo

D.

Nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông sản đang ngày càng phát triển của vùng

Giải thích:

Phương pháp: Kiến thức bài 32 - Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ (trang 149 sgk Địa 12)

Cách giải: Ngành chăn nuôi gia súc ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh phát triển dựa vào nguồn thức ăn từ các đồng cỏ (Mộc Châu...) và hoa màu lương thực dành cho chăn nuôi được đảm bảo.

Chọn C.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Lam Sơn - Đề Thi thử THPTQG (TK) 20-21 - Thanh Hóa - MĐ 5534