Nếu \(\int_{0}^{1} f(x) \mathrm{d} x=4\)\(\int_{0}^{1} g(x) \mathrm{d} x=3\) thì \(\int_{0}^{1}[2 f(x)+3 g(x)] \mathrm{d} x\) bằng

A.

7

B.

13

C.

17

D.

11

Giải thích:

Ta có: \(\int_{0}^{1}[2 f(x)+3 g(x)] d x \Leftrightarrow 2 \int_{0}^{1} f(x) d x+3 \int_{0}^{1} g(x) d x=2.4+3.3=17\).

Chọn C.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Phan Đình Phùng - Đề thi thử THPTQG (CT) 20-21 - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình - MĐ 5530