Cho sơ đồ phản ứng:

(1) \(\mathrm{E}+\mathrm{NaOH} \rightarrow \mathrm{X}+\mathrm{Y}\)

(2) \(\mathrm{F}+\mathrm{NaOH} \rightarrow \mathrm{X}+\mathrm{Z}\)

(3) \(\mathrm{X}+\mathrm{HCl} \rightarrow \mathrm{T}+\mathrm{NaCl}\)

Biết \(\mathrm{E}, \mathrm{F}\) đều là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa nhóm chức este (được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol) và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi, \(\mathrm{E}\)\(\mathrm{Z}\) có cùng số nguyên tử cacbon, \(\mathrm{M}_{\mathrm{E}}\lt \mathrm{M}_{\mathrm{F}}\lt 175\). Cho các phát biểu sau:

(a) Có hai công thức cấu tạo của \(\mathrm{F}\) thỏa mãn sơ đồ trên.

(b) Hai chất \(\mathrm{E}\)\(\mathrm{F}\) có cùng công thức đơn giản nhất.

(c) Hai chất \(\mathrm{E}\)\(\mathrm{F}\) đều có phản ứng tráng gương.

(d) Từ Y điều chế trực tiếp được \(\mathrm{CH}_{3} \mathrm{COOH}\).

(e) Nhiệt độ sôi của \(\mathrm{T}\) cao hơn nhiệt độ sôi của \(\mathrm{C}_{2} \mathrm{H}_{5} \mathrm{OH}\).

Số phát biểu đúng là

Giải thích:

\(E\)\(F\) có số \(C\) bằng số \(O\) nên có dạng \(\mathrm{CnH} 2 \mathrm{n}+2-2 \mathrm{kOn}\)

\(\longrightarrow\) Số chức este là 0,5 n

\(\mathrm{E}\)\(\mathrm{F}\) đều no, mạch hở nên \(\mathrm{k}=0,5 \mathrm{n} \longrightarrow \mathrm{CnHn}+2 \mathrm{On}\).

\(\mathrm{ME}\lt \mathrm{MF}\lt 175 \longrightarrow \mathrm{E}\)\(\mathrm{C} 2 \mathrm{H} 4 \mathrm{O} 2\)\(\mathrm{F}\)\(\mathrm{C} 4 \mathrm{H} 6 \mathrm{O} 4\)

(3) -> X là muối natri. Mặt khác, \(E\)\(Z\) cùng \(C\) nên:

\(\mathrm{E}\)\(\mathrm{HCOOCH3}\); \(\mathrm{X}\)\(\mathrm{HCOONa}\)\(\mathrm{Y}\)\(\mathrm{CH} 3 \mathrm{OH}\)\(\mathrm{F}\)\((\mathrm{HCOO}) 2 \mathrm{C} 2 \mathrm{H} 4, \mathrm{Z}\)\(\mathrm{C} 2 \mathrm{H} 4(\mathrm{OH}) 2\), \(\mathrm{T}\)\(\mathrm{HCOOH}\).

(a) Sai

(b) Sai, CTĐGN của E là \(\mathrm{CH} 2 \mathrm{O}\), của F là \(\mathrm{C} 2 \mathrm{H} 3 \mathrm{O} 2\)

(c) Đúng

(d) Đúng: \(\mathrm{CH} 3 \mathrm{OH}+\mathrm{CO} \longrightarrow \mathrm{CH} 3 \mathrm{COOH}\)

(e) Đúng

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 20-21 - Nam Định - MĐ 6361