Cho khối chóp \(S . A B C D\) có đáy \(A B C D\) là hình vuông cạnh \(a\). Biḉt \(S A\) vuông góc với đáy \((A B C D)\)\(S A=a \sqrt{6}\). Thể tích khối chóp \(S . A B C D\)

A.

\(\frac{a^{3}}{4}\).

B.

\(a^{3} \sqrt{3}\).

C.

\(\frac{a^{3} \sqrt{3}}{3}\).

D.

\(a^{3} \sqrt{\frac{2}{3}}\).

Giải thích:

image.png
\(V_{S-A B C D}=\frac{1}{3} S A \cdot S_{A B C D}=\frac{1}{3} a \sqrt{6} \cdot a^{2}=a^{3} \sqrt{\frac{2}{3}} .\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Vĩnh Định - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6798