Cho hàm số \(y=f(x)\) xác định và liên tục trên \(\mathbb{R}\) đồng thời thoả mãn: \(f^{\prime}(x)=3-5 \sin x, f(0)=14\). Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A.

\(f(\pi)=3 \pi+5\)

B.

\(f(x)=3 x+5 \sin x+9\)

C.

\(f(x)=3 x-5 \cos x+9\)

D.

\(f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{3 \pi}{2}+9\)

Giải thích:

Ta có \(f(x)=\int f^{\prime}(x) \mathrm{d} x=\int(3-5 \sin x) \mathrm{d} x=3 x+5 \cos x+C\).

\(f(0)=3.0+5 \cos 0+C=14 \Rightarrow C=9\).

Suy ra \(f(x)=3 x+5 \cos x+9\).

Do đó \(f\left(\frac{\pi}{2}\right)=3 \cdot \frac{\pi}{2}+5 \cos \left(\frac{\pi}{2}\right)+9=\frac{3 \pi}{2}+9\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đề thi thử THPTQG lần 1 (CT) 19-20 - Gia Lai - MĐ 6611