a) Một ô tô đi từ Hải Dương đến Hạ Long với quãng đường dài \(100 \mathrm{~km}\). Đến Hạ Long nghỉ lại \(8 \mathrm{~h} 20\) phút rồi quay lại Hải Dương hết tổng cộng \(12 \mathrm{~h}\). Biết vận tốc lúc về lớn hơn lúc đi \(10 \mathrm{~km} / \mathrm{h}\). Tính vận tốc lúc đi của ô tô.

Giải thích:

a)

Gọi vận tốc lúc đi của ô tô là \(\mathrm{x} \mathrm{km} / \mathrm{h}(\mathrm{x}\gt 0)\)

Vận tốc lúc về là \(\mathrm{x}+10 \mathrm{~km} / \mathrm{h}\)

Thời gian lúc đi là \(\frac{100}{x} h\)

Thời gian lúc đi là \(\frac{100}{\mathrm{x}+10} \mathrm{~h}\)

Theo đề bài ta có \(\mathrm{PT}\)\(\frac{100}{x}+\frac{100}{x+10}+\frac{25}{3}=12\)

Đáp số: \(\mathrm{x}=50 \mathrm{~km} / \mathrm{h}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 18-19 - Hải Dương - MĐ 6158