Cho tam giác \(A B C\) vuông cân tại điềm \(A\)\(B C=a\). Trên đường thă̆ng qua \(A\) vuông góc với mặt phẳng \((A B C)\) lấy điểm \(S\) sao cho \(S A=\frac{a \sqrt{6}}{2}\). Tính số đo góc giữa đường thẳng \(S B\)\((A B C)\).

A.

\(30^{\circ}\)

B.

\(45^{\circ}\)

C.

\(60^{\circ}\)

D.

\(75^{\circ}\)

Giải thích:

image.png

Do \(S A \perp(A B C) \Rightarrow \overline{(S B,(A B C)})=\widehat{S B A}\).

Tam giác \(A B C\) vuông cân tại điểm \(A\) nên ta có \(2 A B^{2}=B C^{2} \Rightarrow A B=\frac{a}{\sqrt{2}}\).

Trong tam giác vuông \(S A B\), ta có \(\tan \widehat{S B A}=\frac{S A}{A B}=\frac{\frac{a \sqrt{6}}{2}}{\frac{a}{\sqrt{2}}}=\sqrt{3} \Rightarrow \text{cung } S B A=60^{\circ}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Tiên Lãng - Đề thi thử THPTQG (CT) 19-20 - Tp. Hải Phòng - MĐ 5571