Cho cấp số cộng \(1,4,7, \ldots\). Số hạng thứ 100 của cấp số cộng là

A.

297.

B.

301 .

C.

295 .

D.

298 .

Giải thích:

Cấp số cộng \(1,4,7, \ldots\). có số hạng đầu \(u_{1}=1\) và công sai \(d=3\).

Số hạng thứ 100 của cấp số cộng là: \(u_{100}=u_{1}+99 d=1+99.3=298\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Ngô Sĩ Liên - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 18-19 - Bắc Giang - MĐ 6851