Cho khối chóp tam giác đều \(S . A B C\) có cạnh đáy bằng \(a\), cạnh bên bằng \(2 a\). Gọi \(M\) là trung điểm của \(S B, N\) là một điểm trên đoạn \(S C\) sao cho \(N S=2 N C\). Tính thể tích khối chóp \(A \cdot B C N M\) ?

A.

\(\mathrm{V}=\frac{\mathrm{a}^{3} \sqrt{11}}{16}\)

B.

\(\mathrm{V}=\frac{\mathrm{a}^{3} \sqrt{11}}{24}\)

C.

\(\mathrm{V}=\frac{\mathrm{a}^{3} \sqrt{11}}{36}\)

D.

\(\mathrm{V}=\frac{\mathrm{a}^{3} \sqrt{11}}{18}\)

Giải thích:

image.png

Ta có: \(V_{S \cdot A B C}=\frac{1}{3} S_{A B C} \cdot S G=\frac{1}{3} \frac{a^{2} \sqrt{3}}{4} \sqrt{(2 a)^{2}-\left(\frac{a \sqrt{3}}{3}\right)^{2}}=\frac{a^{3} \sqrt{11}}{12}\).

\(\frac{V_{S . A M N}}{V_{S . A B C}}=\frac{S M}{S B} \frac{S N}{S C}=\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}=\frac{1}{3}\)

Suy ra \(\frac{V_{A . B C N M}}{V_{S . A B C}}=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3} \Rightarrow V_{A . B C N M}=\frac{2}{3} V_{S . A B C}=\frac{a^{3} \sqrt{11}}{18}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đề thi thử THPTQG lần 1 (CT) 19-20 - Gia Lai - MĐ 6611