Cho hàm số \(y=x^{3}-3 x^{2}+2\). Một tiếp tuyến của đồ thị hàm số vuông góc với đường thẳng \(y=-\frac{1}{45} x+2018\) có phương trình

A.

\(y=45 x-83\).

B.

\(y=45 x+173\).

C.

\(y=-45 x+83\).

D.

\(y=45 x-173\).

Giải thích:

Kí hiệu \(d\) là tiếp tuyến của đồ thị hàm số và \(\left(x_{0} ; y_{0}\right)\) là tọa độ của tiếp điểm.

Ta có: \(d\) vuông góc với đường thẳng \(y=-\frac{1}{45} x+2018\) nên \(y^{\prime}\left(x_{0}\right)=\frac{-1}{-\frac{1}{45}}=45\). \(\Leftrightarrow 3 x_{0}^{2}-6 x_{0}=45 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x_{0}=5 \\ x_{0}=-3\end{array}\right.\)

Với \(x_{0}=5 \Rightarrow y_{0}=52 \Rightarrow\) phương trình tiếp tuyến của đồ thị là: \(y=45(x-5)+52=45 x-173\).

Với \(x_{0}=-3 \Rightarrow y_{0}=-52 \Rightarrow\) phương trình tiếp tuyến của đồ thị là: \(y=45(x+3)-52=45 x+83\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Ngô Sĩ Liên - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 18-19 - Bắc Giang - MĐ 6851