Cho hình trụ có chiều cao bằng 8 nội tiếp trong hình cầu có bán kính bằng 5 . Tính thể tích khối trụ này.

A.

\(200 \pi\)

B.

\(36 \pi\)

C.

\(72 \pi\)

D.

\(144 \pi\)

Giải thích:

image.png

Bán kính mặt đáy hình trụ là \(r=\sqrt{R^{2}-\left(\frac{h}{2}\right)^{2}}=\sqrt{5^{2}-4^{2}}=3\).

Vậy thể tích của khối trụ là \(V=h \pi r^{2}=72 \pi\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đề thi thử THPTQG lần 1 (CT) 19-20 - Gia Lai - MĐ 6611