Cho phương trình \(x^{2}-2(m+1) x+2 m+1=0\)

b) Tìm \(\mathrm{m}\) để phương trình có hai nghiệm phân biệt \(\mathrm{x}_{1} ; \mathrm{x}_{2}\) sao cho \(x_{1}^{3}+x_{2}^{3}=2019\)

Giải thích:

b) Nhẩm nghiệm được \(x_{1}=1 ; x_{2}=2 m+1\)

Phương trình có hai nghiêm phân biệt

\(\Leftrightarrow 2 m+1 \neq 1 \Leftrightarrow m \neq 0\)

\(x_{1}{ }^{3}+x_{2}{ }^{3}=2019 \Leftrightarrow 1+(2 m+1)^{3}=2019 \Leftrightarrow m=\frac{\sqrt[3]{2018}-1}{2}\)

Đối chiếu điều kiện và kết luận

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Q. Ba Đình - TP. Hà Nội - MĐ 6353