Cho hình chóp \(S . A B C D\) có đáy là hình vuông tâm \(O\), cạnh \(A E=a ; S O \perp\) \(m p(A B C D) ; S O=\frac{a \sqrt{3}}{2}\). Gọi \(I\) là trung điểm của cạnh \(C D ; H\) là hình chiếu của \(O\) lên đường thẳng \(S I\).

b) Chứng minh rằng: \(m p(H O D) \perp m p(S C D)\).

Giải thích:

- \(O H \perp S I(g t)\).

- \(C D \perp(S O I) \Rightarrow O H \perp C D\).

- Vậy \(O H \perp(S C D)\). Suy ra \((H O D) \perp(S C D)\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Q. 3 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6633