Thực hiện các phép tính:

a) \((3-2 a)(a+1)+a(2 a-1)\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}(3-2 a)(a+1)+a(2 a-1) \\ =3 a+3-2 a^{2}-2 a+2 a^{2}-a \\ =3 .\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6288