Tính các giới hạn sau:

a) \(\lim \frac{3 n^{3}-2 n+1}{2 n^{2}-3}\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}\text { Ta có : } \lim \left(3-\frac{2}{n^{2}}+\frac{1}{n^{3}}\right)=3\gt 0 \text { (1) } \\ \text { và } \lim \left(\frac{2}{n}-\frac{3}{n^{3}}\right)=0, \frac{2}{n}-\frac{3}{n^{3}}>0, \forall n \in \mathbb{N}(n \geq 2) \\ L=+\infty \text { (3) }\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Phan Đình Phùng - Đề thi giữa kì 2 (CT) 20-21 - Q. Ba Đình - Tp. Hà Nội - MĐ 5572