Cho \(A B C D\) là hình vuông có cạnh \(1 \mathrm{dm}\). Trên cạnh \(A B\) lấy một điểm \(E\). Dựng hình chữ nhật \(C E F G\) sao cho điểm \(D\) nằm trên cạnh \(F G\) . Tính diện tích hình chữ nhật \(C E F G\) (hình vẽ bên)

https://docdn.giainhanh.io/media/test/95005a40dcb9110d173e5b170b550207.jpg

Giải thích:

Ta có: \(\widehat{D C G}=\widehat{E C B}\) (cùng phụ với \(\widehat{D C E}\) )

Xét \(\triangle D C G\)\(\triangle E C B\) ta có:

\(\begin{array}{l}\widehat{D G C}=\widehat{E B C}=90^{\circ}(\mathrm{GT}) \\\widehat{D C G}=\widehat{E C B} \text { (cmt) }\end{array}\)

Do đó \(\triangle D C G\) đồng dạng với \(\triangle E C B(\mathrm{~g}-\mathrm{g})\)

Suy ra: \(\frac{D C}{E C}=\frac{C G}{C B} \Rightarrow E C \cdot C G=D C \cdot C B=1.1=1\)

Vậy diện tích của hình chữ nhật \(C E F G\)\(1\left(\mathrm{dm}^{2}\right)\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 20-21 - An Giang - MĐ 6029