Cho hình chóp \(S . A B C D\) có đáy là hình vuông tâm \(O\), cạnh \(A E=a ; S O \perp\) \(m p(A B C D) ; S O=\frac{a \sqrt{3}}{2}\). Gọi \(I\) là trung điểm của cạnh \(C D ; H\) là hình chiếu của \(O\) lên đường thẳng \(S I\).

a) Chứng minh rằng: \(B D \perp m p(S A C)\).

Giải thích:

image.png

- \(A B C D\) là hình vuông nên \(B D \perp A C\)

- \(S O \perp(A B C D)\) nên \(B D \perp S O\).

- Vậy \(B D \perp(S A C)\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Q. 3 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6633