Gọi \(S\) là tập hợp các giá trị của tham số \(m\) để đồ thị hàm số \(y=-x^{3}+3 x^{2}+3\left(m^{2}-1\right) x-3 m^{2}-1\) có điểm cực đại và cực tiểu cùng với gốc tọa độ tạo thành tam giác vuông tại \(O\). Tích tất cả các giá trị của tập \(S\) bằng

A.

-1

B.

\(-\frac{3}{2}\).

C.

\(\frac{3}{2}\).

D.

1 .

Giải thích:

Ta có \(y^{\prime}=-3 x^{2}+6 x+3 m^{2}-3=0 \Leftrightarrow-x^{2}+2 x+m^{2}-1=0\)

Để hàm số có hai điểm cực đại và cực tiểu thì (1) phải có hai nghiệm phân biệt, nên \(\Delta^{\prime}=m^{2}\gt 0\) suy ra \(m \neq 0\).

Dễ thấy (1) có hai nghiệm \(x_{1}=1-m\)\(x_{2}=1+m\) nên \(A\left(1-m ;-2-2 m^{3}\right)\)\(B\left(1+m ;-2+2 m^{3}\right)\) là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số

Tam giác \(O A B\) vuông ở \(O \Leftrightarrow \overrightarrow{O A} \cdot \overrightarrow{O B}=0 \Leftrightarrow(1-m)(1+m)+\left(-2-2 m^{3}\right)\left(-2+2 m^{3}\right)=0\) \(\Leftrightarrow 1-m^{2}+4\left(1-m^{6}\right)=0 \Leftrightarrow\left(1-m^{2}\right)\left(4 m^{4}+4 m+5\right)=0 \Leftrightarrow m^{2}=1 \Leftrightarrow m= \pm 1\).

Do đó tích các giá trị thỏa mãn của \(m\) bằng -1 .

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lê Qúy Đôn - Đề thi thử THPTQG (CT) 20-21 - Hải Phòng - MĐ 5603