Ông Nam dự định gửi vào ngân hàng một số tiền với lãi suất \(6,6 \% /\) năm. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho năm tiếp theo. Tính số tiền tối thiểu \(x\) triệu đồng \((x \in \mathbb{N})\) ông Nam gửi vào ngân hàng để sau 3 năm số tiền lãi đủ mua một chiếc xe gắn máy trị giá 26 triệu đồng.

A.

191 triệu đồng.

B.

123 triệu đồng.

C.

124 triệu đồng.

D.

145 triệu đồng.

Giải thích:

Với lãi suất \(r=\frac{6,6}{100}\).

Theo giả thiết ta có: \(x(1+r)^{3}-x=26.10^{6} \Rightarrow x \approx 124\) triệu đồng.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG (TK) 18-19 - Bắc Ninh - MĐ 7074