Để chuẩn bị cho kỳ thi HKI ,bạn Bình giải một bài toán trung bình mất 6 phút.a) Hỏi bạn Bình mất bao nhiêu phút để giải 7 bài toán.

b) Hỏi nếu trong 1 giờ 12 phút bạn Bình giải được mấy bài toán.

Giải thích:

b) Đổi : 1 giờ 12 phút \(=72\) phút

Số bài tập bạn Bình giải được là \(72: 6=12\) ( bài tập)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 4 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6265