Một dòng điện xoay chiều có biểu thức \(i=4 \cos \left(8 \pi t+\frac{\pi}{6}\right) \mathrm{A}\), cường độ dòng điện vào thời điểm ban đầu có giá trị là

A.

\(2 \sqrt{3} \mathrm{~A}\)

B.

\(4 \mathrm{~A}\)

C.

\(2 \sqrt{2} \mathrm{~A}\)

D.

\(2 \mathrm{~A}\)

Giải thích:

+ Tại \(t=0\), ta có \(i=2 \sqrt{3} \mathrm{~A}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG (CT) 18-19 - Nam Định - MĐ 6638