Cho lăng trụ đứng \(A B C . A^{\prime} B^{\prime} C^{\prime}\) có đáy \(A B C\) là tam giác vuông cân tại \(A, B C=a \sqrt{2}\). Tính thể tích khối lăng trụ biết rằng \(A^{\prime} B=3 a\).

A.

\(V=\frac{a^{3} \sqrt{2}}{3}\)

B.

\(V=2 a^{3}\)

C.

\(V=6 a^{3}\)

D.

\(V=a^{3} \sqrt{2}\)

Giải thích:

image.png

Tam giác \(A B C\) vuông cân tại \(A\), mà \(B C=a \sqrt{2} \Rightarrow A B=A C=a\).

\(\Rightarrow S_{A B C}=\frac{1}{2} A B \cdot A C=\frac{1}{2} a \cdot a=\frac{1}{2} a^{2} .\)

Xét \(\triangle A^{\prime} A B\) vuông tại \(A\), có \(A^{\prime} B=3 a, A B=a, \Rightarrow A A^{\prime}=\sqrt{(3 a)^{2}-a^{2}}=\sqrt{8} a=2 \sqrt{2} a\).

Vậy thể tích hình lăng trụ đã cho là

\(V=A A^{\prime} \cdot S_{A B C}=2 \sqrt{2} a \cdot \frac{1}{2} a^{2}=\sqrt{2} a^{3} .\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đề thi thử THPTQG lần 1 (CT) 19-20 - Gia Lai - MĐ 6611