Một cây kem ốc quế gồm hai phần, phần em có dạng hình cầu, phần ốc quế có dạng hình nón, giải sử hình cầu và hình nón có bán kính bằng nhau, biết rằng nếu kem tan chảy hết sẽ làm đầy phần ốc quế. Biết thể tích kem sau khi tan chảy bằng \(75 \%\) thể tích kem đóng băng ban đầu, gọi \(h, r\) lần lượt là chiều cao và bán kính của phần ốc quế. Tỉnh tỉ số \(\frac{h}{r}\).

https://docdn.giainhanh.io/media/test/ce6b300a702da321429abc0c87e29b83.png

A.

\(\frac{h}{r}=3\).

B.

\(\frac{h}{r}=2\)

C.

\(\frac{h}{r}=\frac{4}{3}\)

D.

\(\frac{h}{r}=\frac{16}{3}\)

Giải thích:

Thể tích khối cầu (phần kèm) khi chưa tan chảy bằng \(V_{C}=\frac{4}{3} \pi r^{2}\).

Thể tích khối nón bằng \(V_{N}=\frac{1}{3} \pi r^{2} h\).

Theo đề bài ra ta có \(V_{N}=75 \% \cdot V_{C} \Leftrightarrow \frac{1}{3} \pi r^{2} h=\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} \pi r^{3} \Leftrightarrow \frac{h}{r}=3\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lê Qúy Đôn - Đề thi thử THPTQG (CT) 20-21 - Hải Phòng - MĐ 5603