Cho phương trình \(\log _{3}(x-1)=1\). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

\(x \in(1 ; 3)\).

B.

\(x \in(0 ; 2)\).

C.

\(x \in(2 ; 4)\).

D.

\(x \in(3 ; 5)\).

Giải thích:

Ta có phương trình: \(\log _{3}(x-1)=1\)

\(\Leftrightarrow\left\{\begin{array} { l } { x - 1 \gt 0 } \\{ x - 1 = 3 }\end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l}x>1 \\x=4\end{array} \Leftrightarrow x=4 \text {. Vậy } x \in(3 ; 5)\right.\right. \text {. }\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thạch Thành 3 - Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 7095