Cho đường tròn \((\mathrm{O} ; \mathrm{R})\). Từ một điềm \(\mathrm{M}\) nằm ngoài đường tròn \((\mathrm{O} ; \mathrm{R})\) sao cho \(\mathrm{OM}=2 \mathrm{R}\), vẽ hai tiếp tuyến \(\mathrm{MA}, \mathrm{MB}\) với đường tròn \((\mathrm{A}, \mathrm{B}\) là hai tiếp điểm). Lấy một điểm \(\mathrm{N}\) tùy ý trên cung nhỏ \(\mathrm{AB}\). Gọi \(\mathrm{I}, \mathrm{H}, \mathrm{K}\) lần lượt là hình chiếu vuông góc của \(\mathrm{N}\) trên \(\mathrm{AB}, \mathrm{AM}, \mathrm{BM}\).

a) Tính diện tích tứ giác \(MAOB\) theo \(R\).

Giải thích:

image.png

Gọi \(\mathrm{C}\) là giao điểm của \(\mathrm{OM}\) với \(\mathrm{AB}\)\(\mathrm{D}\) là giao của \(\mathrm{OM}\) với đường tròn \((\mathrm{O} ; \mathrm{R})\)

Ta có \(\mathrm{OA}=\mathrm{OB}\) (bán kính), \(\mathrm{MA}=\mathrm{MB}(\mathrm{t} / \mathrm{c}\) tiếp tuyến \() \Rightarrow \mathrm{OM}\) là trung trực \(\mathrm{AB}\)

\(\Rightarrow \mathrm{OM} \perp \mathrm{AB}\) tại \(\mathrm{C}\).

\(\triangle \mathrm{OAM}\) vuông tại \(\mathrm{A}(\mathrm{t} / \mathrm{c}\) tiếp tuyến) có \(\mathrm{D}\) trung điểm \(\mathrm{OM}(\mathrm{OD}=\mathrm{R}, \mathrm{OM}=2 \mathrm{R})\)

\(\Rightarrow A D=\frac{1}{2} O M=R \Rightarrow \triangle \mathrm{AOD}\) đều cạnh \(\mathrm{R} \Rightarrow \mathrm{AC}\) là đường cao \(\Delta\) đều \(\Rightarrow A C=\frac{R \sqrt{3}}{2}\)

\(\Rightarrow S_{A O M}=\frac{1}{2} O M \cdot A C=\frac{1}{2} \cdot 2 R \cdot \frac{R \sqrt{3}}{2}=\frac{R^{2} \sqrt{3}}{2}\) \(\Rightarrow S_{M A O B}=2 S_{A O M}=R^{2} \sqrt{3}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh vào lớp 10 (CT) 19-20 - Bình Dương - MĐ 6336