Để chuẩn bị cho kỳ thi HKI ,bạn Bình giải một bài toán trung bình mất 6 phút.a) Hỏi bạn Bình mất bao nhiêu phút để giải 7 bài toán.

a) Hỏi bạn Bình mất bao nhiêu phút để giải 7 bài toán.

Giải thích:

a) Thời gian để bạn Bình giải 7 bài toán là

\(6.7=42 \text { ( phút ) }\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 4 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6265