Một người quan sát 1 chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong \(18 \mathrm{~s}\), khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là \(2 \mathrm{~m}\). Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là:

A.

\(\mathrm{v}=2 \mathrm{~m} / \mathrm{s}\)

B.

\(v=1 \mathrm{~m} / \mathrm{s}\)

C.

\(v=4 \mathrm{~m} / \mathrm{s}\)

D.

\(v=8 \mathrm{~m} / \mathrm{s}\)

Giải thích:

Phương pháp:

Phao nhấp nhô lên \(\mathrm{n}\) lần tức là tương ứng với \((\mathrm{n}-1)\) chu kì: \(\Delta t=(n-1) \cdot T \Rightarrow T=\frac{\Delta t}{n-1}\)

Khoảng cách giữa hai ngọn sóng là một bước sóng.

Bước sóng: \(\lambda=v \cdot T \Rightarrow v=\frac{\lambda}{T}\)

Cách giải:

Thời gian 10 lần nhấp nhô là \(18 \mathrm{~s}\), vậy chu kì của sóng là: \(T=\frac{18}{9}=2 \mathrm{~s}\)

Khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là \(2 \mathrm{~m}\) là bước sóng: \(\lambda=2 \mathrm{~m}\).

Vận tốc truyền sóng trên mặt biển: \(v=\frac{\lambda}{T}=\frac{2}{2}=1 \mathrm{~m} / \mathrm{s}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lí Thái Tổ - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Bắc Ninh- MĐ 6886