Cho hình chóp tứ giác đều \(S \cdot A B C D\) có cạnh đáy bằng \(a\), góc \(S A B=60^{\circ}\). Thể tích của hình nón đinh \(S\) đáy là đường tròn ngoại tiếp \(A B C D\)

A.

\(\frac{\pi a^{3} \sqrt{2}}{12}\).

B.

\(\frac{\pi a^{3} \sqrt{3}}{6}\).

C.

\(\frac{\pi a^{3} \sqrt{3}}{12}\).

D.

\(\frac{\pi a^{3} \sqrt{2}}{6}\).

Giải thích:

image.png

\(S . A B C D\) là hình chóp đều nên các mặt bên là tam giác cân, kết hợp giả thiết \(S A B=60^{\circ}\) suy ra tam giác \(S A B\) là tam giác đều.

Tính được độ dài đường cao của \(S \cdot A B C D\)\(S O=\frac{a \sqrt{2}}{2}\).

Hình nón đỉnh \(S\) đáy là đường tròn ngoại tiếp \(A B C D\) có đường cao bằng \(S O=\frac{a \sqrt{2}}{2}\) và bán kính đáy bằng \(r=\frac{a \sqrt{2}}{2}\).

Vậy thể tích của khối chóp giơi hạn bơi hình chóp đó là \(\frac{\pi a^{3} \sqrt{2}}{12}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Trãi - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Thái Bình - MĐ 6389