Cho đường tròn tâm \(O\) đường kính \(A B\). Kẻ dây cung \(C D\) vuông góc với \(A B\) tại \(H\) ( \(H\) nằm giữa \(A\)\(O, H\) khác \(A\)\(O\) ). Lấy điểm \(G\) thuộc \(C H\) ( \(G\) khác \(C\)\(H\) ), tia \(A G\) cắt đường tròn tại \(E\) khác \(A\).

c) Đoạn thẳng \(A K\) cắt đường tròn \(O\) tại \(F\) khác \(A\). Chứng minh \(G\) là tâm đường tròn nội tiếp tam giác \(H E F\).

Giải thích:

\(\triangle K A B\) có ba đường cao \(A E, B F, K H\) đồng qui tại \(G\). Suy ra \(G\) là trực tâm của \(\triangle K A B\).

\(\widehat{G H E}=\widehat{G B E}=\frac{1}{2} s \text{cung } G G E\) (trong đường tròn \(B E G H\) )

\(\widehat{G B E}=\widehat{G A F}=\frac{1}{2} s \text{cung } d E F\) (trong đường tròn \((O)\) )

\(\widehat{G A F}=\widehat{G H F}=\frac{1}{2} s \text{cung } E G G\) (tứ giác \(A F G H\) nội tiếp đường tròn đường kính \(A G\) )

Suy ra \(\widehat{G H E}=\widehat{G H F} \Rightarrow H G\) là tia phân giác của \(\widehat{E H F}\).

Tương tự \(E G\) là tia phân giác của \(\widehat{F E G}\).

\(\triangle E H F\) có hai tia phân giác \(H G\)\(E G\) cắt nhau tại \(G\). Suy ra \(G\) là tâm đường tròn nội tiếp \(\triangle E H F\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 19-20 - Thái Bình - MĐ 5896