Cho hàm số \(y=\sqrt{1-x^{2}}\). Chứng minh rằng: \(y \cdot y^{\prime}+x=0 ; \forall x \in(-1 ; 1)\).

Giải thích:

- \(y^{\prime}=\frac{\left(1-x^{2}\right)^{\prime}}{2 \sqrt{1-x^{2}}}=\frac{-x}{\sqrt{1-x^{2}}} \Rightarrow y \cdot y^{\prime}=\sqrt{1-x^{2}} \cdot\left(\frac{-x}{\sqrt{1-x^{2}}}\right)=-x \Rightarrow y \cdot y^{\prime}+x=0\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Q. 3 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6633