Cho hình chóp \(S . A B C D\)\(S A \perp(A B C D), S A=a\) và đáy \(A B C D\) nội tiếp đường tròn bán kính bằng \(a\), trong đó hai đường chéo \(A C\)\(B D\) vuông góc với nhau. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp \(S . A B C D\)

A.

\(\frac{a \sqrt{3}}{3}\).

B.

\(\frac{a \sqrt{3}}{2}\).

C.

\(\frac{a \sqrt{5}}{2}\)

D.

\(\frac{a \sqrt{2}}{3}\)

Giải thích:

Đặt biệt hóa tứ giác \(A B C D\) là hình vuông cạnh \(a \sqrt{2}\). Khi đó \(R=\frac{S C}{2}=\frac{a \sqrt{5}}{2}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Quỳnh Lưu 3 - Thi thử THPTQG (CT) 18-19 - Nghệ An - MĐ 6887