Cho hình chóp \(S . A B C D\) có đáy \(A B C D\) là hình bình hành tâm \(O\). Gọi \(M\) là điểm nằm trên cạnh \(S C\) sao cho \(S M=\frac{1}{4} S C\).

1) Tim giao tuyến của hai mặt phẳng \((M B D)\)\((S A C)\)

Giải thích:

image.png

\(\begin{array}{l}\text { Ta có: } M \in S C \subset(S A C) \Rightarrow M \in(S A C) \Rightarrow M \in(M B D) \cap(S A C)(1) \\ \text { Lại có } O \in B D \subset(M B D) \Rightarrow O \in(M B D) \\ \quad O \in A C \subset(S A C) \Rightarrow O \in(S A C) \text { Suy ra } O \in(M B D) \cap(S A C)(2) \\ \text { Từ (1) và (2), suy ra } O M=(M B D) \cap(S A C)\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lương Đắc Bằng - Đề thi cuối kì 1 (CT) 20-21 - H. Hoằng Hóa - Thanh Hóa - MĐ 5967