Cho hàm số \(y=a x^{3}+b x^{2}+c x+d \quad(a, b, c, d \in \mathbb{R})\) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

A.

\(0\)

B.

\(-2\)

C.

\(1\)

D.

\(-3\)

Giải thích:

Từ đồ thị ta có \(y_{C D}=1 ; y_{c T}=-3\).

Vậy \(y_{C D}+y_{C T}=-2\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Ngũ Hành Sơn - Đề thi thử THPQG (CT) 21-22 - Đà Nẵng - MĐ 7139