Một dây dẫn thẳng, rất dài đặt trong không khí có cường độ \(\mathrm{I}_{1}=6 \mathrm{~A}\) chạy qua.

b) Một dây dẫn thẳng, rất dài \(\mathrm{I}_{2}\) đặt song song, cách \(\mathrm{I}_{1} 8 \mathrm{~cm}\) trong không khí,có dòng điện ngược chiều với \(\mathrm{I}_{1}\) và cường độ \(\mathrm{I}_{2}=6 \mathrm{~A}\) chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm \(\mathrm{N}\) cách đều hai dây dẫn một khoảng \(12 \mathrm{~cm}\).

Giải thích:

\(\mathrm{B}_{1}=\mathrm{B}_{2}=2.10^{-7} \frac{I_{1}}{r_{1}}=2.10^{-7} \frac{6}{0,12}=10^{-5} \mathrm{~T}\)

Ta có

\(\left.\begin{array}{l}I_{1}+I_{1} M H=90^{\circ} \\\alpha+I_{1} M H=90^{\circ}\end{array}\right\}\Leftrightarrow \alpha=I_{1}\)

Cảm ứng từ tổng hợp tại \(\mathrm{M}\) là: \(\vec{B}=\vec{B}_{1}+\vec{B}_{2}\) có phương chiều như hình vẽ và có độ lớn:

\(\begin{array}{l}\mathrm{B}=2 \mathrm{~B}_{1} \cos \alpha=2 \mathrm{~B}_{1} \frac{I_{1} H}{I_{1} M} \\=2 \cdot 10^{-5} \frac{0,04}{0,12}=6,67 \cdot 10^{-6} \mathrm{~T} .\end{array}\)

image.png

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Phan Ngọc Hiển - Đề thi giữa kì 2 (CT) 20-21 - Cà Mau - MĐ 6833