Cho hàm số \(y=x^{2}-2(m+1) x+2 m+1\) (với \(m\) là tham số thực) (1)

a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi \(m=1\).

Giải thích:

a) Khi \(m=1\), ta có \(y=x^{2}-4 x+3\).

Bảng biến thiên (học sinh tự làm)

Đồ thị là đường parabol có đỉnh \(I(2 ;-1)\), trục đối xứng là đường thẳng có \(\mathrm{pt} \mathrm{x}=2\); parabol cắt trục \(\mathrm{Ox}\) tại các điểm \((1 ; 0),(3 ; 0)\); parabol cắt trục tung tại điểm \((0 ; 3)\).

Screenshot 2024-06-21 233628.png

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thạch Thành 1 - Đề thi giữa kì 2 (CT) 18-19 - Thanh Hóa - MĐ 6637