Cho hàm số \(f(x)\) có đạo hàm \(f^{\prime}(x)=\left(x^{2}-3 x+2\right)(x+2)^{3}(x-2), \forall x \in \mathbb{R}\). Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A.

2 .

B.

4 .

C.

3 .

D.

1 .

Giải thích:

\(\begin{array}{l}f^{\prime}(x)=\left(x^{2}-3 x+2\right)(x+2)^{3}(x-2)=(x-1)(x-2)(x+2)^{3}(x-2) \\=(x-1)(x-2)^{2}(x+2)^{3}=0 \\\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1 \\x=2 \\x=-2\end{array}\right. \\\end{array}\)

Ta có bảng xét dấu:

image.png

Dựa vào bảng xét dấu: Hàm số \(f(x)\) có 2 cực trị.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thanh Chương 1 - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 19-20 - Nghệ An - MĐ 6201