Lập phương trình hóa học của các phản ứng có sơ đồ sau:

c) \(\mathrm{FeCl}_{3}+\mathrm{NaOH} \rightarrow \mathrm{Fe}(\mathrm{OH})_{3}+\mathrm{NaCl}\)

Giải thích:

\(\mathrm{FeCl}_{3}+3 \mathrm{NaOH} \longrightarrow \mathrm{Fe}(\mathrm{OH})_{3}+3 \mathrm{NaCl}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 20-21 - Bắc Ninh - MĐ 6081