Có 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch không màu sau: axit clohiđric \((\mathrm{HCl})\), Kali hiđroxit \((\mathrm{KOH})\), nước. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 3 lọ trên.

Giải thích:

Lấy 1 ít hóa chất để thử.

Dùng quỳ tím để thử 3 dung dịch.

+ Qùy tím chuyển màu xanh. Đó là dung dịch \(\mathrm{KOH}\)

+ Qùy tím chuyển màu đỏ. Đó là dung dịch \(\mathrm{HCl}\).

+ Không hiện tượng. Đó là nước.

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Thái Bình - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - H. Yên Sơn - Tuyên Quang - MĐ 6883