Tìm \(a, b, c\) biết parabol \(y=a x^{2}+b x+c\) có đỉnh \(I(1 ; 4)\) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 6 .

Giải thích:

Từ giả thiết ta có hệ \(\mathrm{pt}\left\{\begin{array}{l}-\frac{b}{2 a}=1 \\ a+b+c=4 \\ c=6\end{array}\right.\)

Giải hệ ta được \(a=2, b=-4, c=6\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thạch Thành 1 - Đề thi giữa kì 2 (CT) 18-19 - Thanh Hóa - MĐ 6637