Cho hàm số \(y=f(x)\) xác định, liên tục trên \(\mathrm{R}\) và có bảng biến thiên sau

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \(m\) để phương trình \(f(x)-1=m\) có đúng hai nghiệm

https://docdn.giainhanh.io/media/test/976af5ed11072e61b551e27017290ada.PNG

A.

\(-2\lt m\lt -1\)

B.

\(m\gt 0, m=-1\)

C.

\(m=-2, m>-1\)

D.

\(m=-2, \quad m \geq-1\)

Giải thích:

Phương pháp

Số nghiệm của phương trình \(f(x)=m\) là số giao điểm của đồ thị hàm số \(y=f(x)\)\(y=m\) song song với truc hoành.

Cách giải

Ta có: \(f(x)-1=m \Leftrightarrow f(x)=m+1\). Số nghiệm của phương trình \(f(x)=m\) là số giao điểm của đồ thị hàm số \(y=f(x)\)\(y=m+1\) song song với trục hoành.

Từ BBT ta thấy để phương trình \(f(x)-1=m\) có đúng 2 nghiệm thì \(\left[\begin{array}{l}m+1\gt 0 \\ m+1=-1\end{array} \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m>-1 \\ m=-2\end{array}\right.\right.\).

Câu hỏi này nằm trong:

Trường THPT Hàm Rồng - Đề thi thử THPT (CT) 18-19 - Thanh Hóa - MĐ 7025