Lập phương trình hóa học của các phản ứng có sơ đồ sau:

b) \(\mathrm{H}_{2}+\mathrm{Fe}_{2} \mathrm{O}_{3} \xrightarrow{\mathrm{t}^{0}} \mathrm{Fe}+\mathrm{H}_{2} \mathrm{O}\)

Giải thích:

\(3 \mathrm{H}_{2}+\mathrm{Fe}_{2} \mathrm{O}_{3} \xrightarrow{t^{\circ}} 2 \mathrm{Fe}+3 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 20-21 - Bắc Ninh - MĐ 6081