Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \(\mathrm{m}\) để bất phương trình : \((m+1) x^{2}-2(m+1) x+4 \geq 0(1)\) có tập nghiệm \(S=R\) ?

A.

\(m\gt -1\).

B.

\(-1 \leq m \leq 3\).

C.

\(-1\lt m \leq 3\).

D.

\(-1\lt m\lt 3\)

Giải thích:

TH1: \(m+1=0 \Leftrightarrow m=-1\) Bất phương trình (1) trở thành \(4 \geq 0 \forall x \in R\) (Luôn đúng) (*)

\(\mathrm{TH} 2\) : \(m+1 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq-1\) Bất phương trình (1) có tập nghiệm \(S=R\)

\(\Leftrightarrow\left\{\begin{array} { l } { a > 0 } \\{ \Delta ^ { \prime } \leq 0 }\end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}m+1>0 \\\Delta^{\prime}=m^{2}-2 m-3 \leq 0\end{array} \Leftrightarrow-1\lt m \leq 3(* *)\right.\right.\)

Từ (*) và (**) ta suy ra: \(-1 \leq m \leq 3\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Hùng Vương - Đề thi thử THPTQG (TK) 18-19 - Phú Thọ - MĐ 6982