Một con lắc đơn (vật nặng khối lượng \(\mathrm{m}\), dây treo dài \(\ell \mathrm{m}\) ) dao động điều hòa dưới tác dụng của ngoại lực \(F=F_{0} \cos \left(2 \pi f+\frac{\pi}{2}\right) \mathrm{N}\). Lấy \(g=\pi^{2}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\). Nếu tần số \(f\) của ngoại lực này thay đổi từ 0,2 \(\mathrm{Hz}\) đến \(2 \mathrm{~Hz}\) thì biên độ dao động của con lắc

A.

luôn giảm.

B.

luôn tăng.

C.

tăng rồi giảm.

D.

không thay đổi.

Giải thích:

+ Tần số dao động riêng của con lắc đơn \(f=\frac{1}{2 \pi} \sqrt{\frac{g}{l}}=0,5 \mathrm{~Hz} \rightarrow\) khi tần số của ngoại lực cưõng bức thay đổi từ \(0,2 \mathrm{~Hz}\) đến \(2 \mathrm{~Hz}\) thì biên độ dao động của con lắc tăng rồi giảm \(\rightarrow\) Đáp án \(\mathbf{C}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Đề thi thử THPTQG (CT) 18-19 - Ninh Bình - MĐ: 6277