Nêu những ưu điểm ở đậu Hà Lan thuận lợi cho quá trình nghiên cứu của Menđen?

Giải thích:

Ưu điểm của đậu Hà Lan:

- Vòng đời ngắn, số lượng NST ít.

- Phổ biến, dễ trồng ở quê hương ông.

- Có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn khá nghiêm ngặt

- Có nhiều cặp tính trạng tương phản dễ quan sát.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 6022