Hòa tan hoàn toàn 16,85 gam hỗn hợp gồm \(\mathrm{Al}, \mathrm{Cu}\) trong \(\mathrm{V} \mathrm{ml}\) dung dịch \(\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4} 10 \mathrm{M}\) (đặc, nóng) thu được 9,52 lít khí \(\mathrm{SO}_{2}\) (điều kiện chuẩn) là sản phẩm khử duy nhất.

b) Tính \(\mathrm{V}\) biết \(\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4}\) dã dùng dư \(10 \%\) so với lượng cần thiết.

Giải thích:

\(\begin{array}{l}\text { b) } \\ \text { * số } \mathrm{mol} \mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4}=3 \mathrm{x}+2 \mathrm{y}=0,85(\mathrm{~mol}) ; \\ \text { * thể tích } \mathrm{dd}_{2} \mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4} \text { tối thểu }=0,085(\mathrm{lít})=85(\mathrm{ml}) \\ \text { * thế tích dd } \mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4} \text { đã dùng }=85+0,85=85,85(\mathrm{ml})\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Chí Thanh - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6870