Giải các phương trình sau:

a) \(\frac{x^{2}}{\sqrt{x+1}}=\frac{9}{\sqrt{x+1}}\)

Giải thích:

a) Điều kiện \(x\gt -1\)

Với điều kiện đó, \(\mathrm{pt} \Leftrightarrow x^{2}=9 \Leftrightarrow x=3\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thạch Thành 1 - Đề thi giữa kì 2 (CT) 18-19 - Thanh Hóa - MĐ 6637