Ông Năm có một miếng đất hình chữ nhật có diện tích \(250 \mathrm{~m}^{2}\). Ông đã bán \(20 \%\) miếng đất cho bà Hồng với giá 200000000 đồng.

b) Bà Hồng đã bán lại miếng đất này cho người khác với giá tăng \(30 \%\) so với giá cũ. Hỏi bà Hồng đã bán miếng đất đó với giá bao nhiêu tiền?

Giải thích:

b) Giá tiền của miếng đất đó sau khi được bán \(200000000(100 \%+30 \%)=260000000\) (đồng)

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Lê Minh Xuân - Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - H. Bình Chánh - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 5885